Çağlar Göğüş
Yönetim Kurulu Başkanı

Bora Yalınay
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Haşim Işık
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Tahir Ersoy
Yönetim Kurulu Üyesi