Doğan Grubu, 50 yılı aşkın birikimi ve faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde sergilediği dinamizmi ile ülke ekonomisinin lokomotif güçlerinden biridir. 50 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisine değer katan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. iş dünyasına ilk adımlarını, Onursal Başkan Sayın Aydın Doğan’ın 1959 yılında Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne kaydolması ve 1961 yılında otomotiv alanında ilk şirketini kurması ile atmıştır. Bugün Doğan Grubu Şirketleri, faaliyette bulundukları medya, enerji ve perakende sektörleri başta olmak üzere otomotiv, sanayi, gayrimenkul pazarlama, turizm ve finansal hizmetler alanlarında yenilikçi vizyonları ile öncü rol üstlenmektedir.

Esnek yönetim yapılarıyla değişimlere açık, kalite ve müşteri odaklı bir yönetim anlayışı benimseyen Grup şirketleri, bu anlayışı kurum kültürünün değişmez parçaları olan şeffaf iletişim ve etkin ekip çalışması ile başarılı bir biçimde sentezlemektedir. Doğan Grubu’nun bünyesinde yer alan tüm şirketleriyle birlikte uyguladığı kurumsal ve etik değerler, iş dünyasındaki diğer kurumlara da örnek teşkil etmektedir.


Üretim ve ticari faaliyetlerinde küresel başarıyı hedefleyen Doğan Grubu, tüm sektörlerde yurtiçinde ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip etmekte; Grup, ürün ve hizmetleriyle faaliyet gösterdiği geniş coğrafyada, altı uluslararası grupla kurduğu stratejik iş birliklerini etkin biçimde yürütmektedir.Her biri alanında donanımlı ve yetkin insan kaynağı, Doğan Grubu’nun bugüne kadarki başarısında en önemli paya sahiptir. Grup, müşterek yönetime tabi ortaklıkları ile birlikte 2021 yıl sonu itibarıyla 4.019 çalışana sağladığı doğrudan iş imkanıyla ülke istihdamını destekleyen en önemli güçlerden biri konumundadır.